Hasarsızlık Indirimi ve Zamlı Prim Nedir?

Hasarsızlık İndirimi

 Hasarsızlık indirimi uygulama kuralları;

(1)     Sigorta şirketleri, trafik sigortası yapılan araçların poliçelerinin geçerlilik süresi içerisinde herhangi bir tazminat talebine konu olmaması halinde, poliçeyi yenileme gününde geçerli tarife primleri üzerinden Tablo I'de yer alan hasarsızlık indirimi uygulaması yapar.

(2)     Hasarsızlık indirimi ard arda en fazla dört yılda en yüksek indirim miktarına ulaşır. Dört yılın sonunda tazminat ödemesinin bulunmadığı durumlarda, hasarsızlık indirimi uygulaması en yüksek indirim miktarından devam eder.

(3)      Hasar olması halinde sigortalı indirim hakkım kaybeder. Ancak zamlı tarife uygulaması yapılmaz ve esas tarifeden poliçe düzenlenir

(4)     Kasko poliçesi bulunan sigortalıya ödenen tazminatın tümünün rücu edilebildiği hallerde sigortalının indirim hakkına halel gelmez

 

Zamlı Prim

Zamlı prim uygulama kuralları;

(1)     Poliçe süresi içerisinde tazminat ödemesi yapılması,

(A)    Poliçe süresi içerisinde tazminat talebinde bulunan ve ödenen sigortalıların poliçe bitiş tarihi dikkate alınarak yenilenen poliçeleri, Tablo Il'de yer alan ödenen hasar tutarına göre hasar zamlı tarifeden düzenlenir.

(B)     Ayni poliçe tahtında bir yıl içerisinde birden fazla hasar ödemesi yapılması halinde toplam ödenen hasar dikkate alınır ve ilave olarak her kaza için % 5 ek prim alınır.

(2)     (A) Sigortalıya ilaveten yetkili sürücülerin belirtilmediği açık

(B)    Sigortalıya ilaveten yetkili sürücülerin belirtildiği poliçelerde, poliçe, sürücünün yaş durumu dikkate alınarak gerektiği hallerde "Yaş Zamlı Tarifeden" düzenlenir.

(3)     Poliçe, sigortalının yaş durumuna göre (Tablo III), "Yaş Zamlı Tarifeden" düzenlenir.

(4)     Poliçe, motor hacmi dikkate alınarak (Tablo IV) "Motor Zamlı Tarifeden" düzenlenir.

 

TABLO I

HASARSIZLIK İNDİRİMİ

YIL

Oran (%)

1 Yıl

10%

2 Yıl

20%

3 Yıl

30%

4 Yıl

40%

 

 

TABLO II

HASAR ZAMLI TARİFE

Hasar Dilimleri(TL)

Oran (%)

0-1000 TL

15%

1001-2000 TL

20%

2001-3500 TL

25%

3501-5000 TL

30%

5001-8000 TL

35%

8001-15000 TL

40%

15001 ve Üzeri

50%

 

 

TABLO III

YAŞ ZAMLI TARİFE

Yaş

Oran (%)

25 Yaş Doldurmamış Sürücüler

30%

65 Yaşı Doldurmuş Sürücüler

15%

 

 

TABLO IV

MOTOR ZAMLI TARİFE

Salon Araç Motor Hacimleri (cc)

Oran (%)

0-1400 cc

0%

1401-1600 cc

5%

1601-2000 cc

15%

2001-2500 cc

30%

2501-2800 cc

50%

2801 ve Üzeri

75%

 

 

Motosiklet (cc)

Oran (%)

0-99 cc

0%

100-200 cc

15%

101-400 cc

25%

401-1000 cc

50%

1001 ve Üzeri

75%

 

 

Van/Kamyonet (cc)

Oran (%)

0-2500 cc

0%

2501-3000 cc

15%

3001-4200 cc

25%

4201 ve Üzeri

50%

 

 

Kamyon (cc)

Oran (%)

0-3000 cc

0%

3001-4200 cc

20%

4201 ve Üzeri

45%

 

 

Otobüs (cc)

Oran (%)

0-3000

0%

3001-4200

15%

4201 ve Üzeri

35%