Landslide Insurance

Toprak Kayması

A- Kapsamı

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla;

Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar teminata ilave edilmiştir.

 

B- Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller

Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar.

 

C- Teminat Dışında Kalan Haller

  1. Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar,
  2. Yer kayması riskinden bağımsız olarak, binanın mutad olarak oturmasından ileri gelen hasarlar,
  3. Sigortanın başlamasından önce sigortalı kıymette yer kaymasının resmi makamlarca tespit edilmesi.

İşbu yer kayması teminatı sigorta ettirenin, Yangın Sigortası Genel Şartları’nda öngörülen beyan yükümlülüğüne ilaveten bu klozla ilgili sorulara ilişkin yazılı ve imzalı cevaplarına dayanılarak verilmiştir.13. Enkaz Kaldırma

Konut Paket Sigortası kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucu, enkaz kaldırma masrafları, toplam sigorta bedelinin %5'ini geçmemek koşuluyla karşılanır.